Akryl

Den yttre färgen och strukturen samt mellanrummen. Verklighetens och overklighetens analys.Stundens spontanitet, strukturen är baserad på de olika materialens union. skapar en energi som invaderar betraktaren!