Akvarell

Den ständiga utvecklingsprocessen av akvarell och silkespapperstekniken, men också av sökandet efter andra tekniker inom konsten. Här föds en lust att uttrycka min identitet, min själ, min längtan och frustration över önskningar som aldrig lyckats slå in. I mina motiv reflekteras ångest, lidande, glädje, stillhet, kärlek mm.

© Copyright PEG-Arts 2014

  • w-facebook
  • w-tbird
  • w-flickr