Akvarell

Den ständiga utvecklingsprocessen av akvarell och silkespapperstekniken, men också av sökandet efter andra tekniker inom konsten. Här föds en lust att uttrycka min identitet, min själ, min längtan och frustration över önskningar som aldrig lyckats slå in. I mina motiv reflekteras ångest, lidande, glädje, stillhet, kärlek mm.

IMG_3414.jpg
IMG_3414.jpg
IMG_3421.jpg
IMG_3421.jpg
IMG_3415.jpg
IMG_3415.jpg
20
20
19
19
17(Melodi)
17(Melodi)
16 (Tangobar)
16 (Tangobar)
15
15
13(Harmoni 2)
13(Harmoni 2)
2
2