Akryl

Den yttre färgen och strukturen samt mellanrummen. Verklighetens och overklighetens analys.Stundens spontanitet, strukturen är baserad på de olika materialens union. skapar en energi som invaderar betraktaren! 

© Copyright PEG-Arts 2014

  • w-facebook
  • w-tbird
  • w-flickr